วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

                        ตัวตน

เสียงเพลง...ตัวโน๊ต....สำเนียง

ตัวผมเป็นคนที่ชอบในเสียงดนตรี 

แต่ว่าไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องดนตรี
แต่ความชอบมันหยุดไม่ได้เลยศึกษาและ
ฝึกในการเล่นมามาก 
ผมเชื่อเลยว่า ถ้าโลกนี้ไม่มี เสียงดนตรี
ก็เหมือนกับคนหูหนวก และ ถ้าโลกนี้
ไม่มีศิลปะ ก็จะไม่มีความงดงาม

ตัวผม หลงในเพลง rock

ทำให้ผม เป็นคนที่อารมณ์ร้อนและ 
หนักแน่น